Om oss

Trigger Jobb AS (Trigger) er et aksjeselskap eid av følgende kommuner og ideelle organisasjoner: Askøy kommune, Øygarden kommune og Askøy lag av NFU.

Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte

Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

Våre verdier

Kvalitetspolitikk

Trigger sine verdier er med på å realisere visjon og hensikt. Våre verdier er retningsgivende i vårt arbeide med å bidra til vekst og utvikling for den enkelte. 

Vi skal gi våre deltakere arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom et godt stykke arbeid.

Alle mennesker har mulighet for utvikling. Det er vår oppgave å tilrettelegge for at mennesker opplever utvikling gjennom arbeid.

Vi har stolthet for vårt arbeid. I Trigger er det viktig å gi alle ansatte en opplevelse av verdighet i arbeidet og at det arbeidet som utføres er viktig.

Vi skal lytte til andre meninger og ha forståelse for ulike synspunkter. Vår kommunikasjon bygger på gjensidig respekt og tillit.

Våre verdier

Trigger skal bidra til:

Gjennom våre arbeidsmarkedstiltak ønsker Trigger å skape et godt arbeidsmiljø, samt gi mestring og personlig utvikling hos den enkelte.

Et inkluderende arbeidsliv har plass til alle og bidrar til at flere kan være i jobb.

Ved å støtte lokalt næringsliv bidrar Trigger til å trygge lokale arbeidsplasser og sikre et mangfoldig tilbud av varer og tjenester i Askøy og Øygarden kommune.

Trigger støtter også frivillige organisasjoner innen idrett og kultur.

Trigger er sertifisert Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen innebærer at Trigger jobber målrettet med å forbedre sine miljøpresentasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Trigger ønsker å utgjøre en positiv forskjell for lokalsamfunnet gjennom inkludering samt lønnsom, anstendig og bærekraftig produksjon av varer og tjenester.

Utvikling av kvalitetsprodukter og tjenester

Trigger ble etablert 1. mai 1990, og har i denne perioden hatt stort fokus på å utvikle produkter og attføringstjenester i samsvar med de behov som er uttrykt i markedet, av NAV og selskapets eiere.

Selskapet er EQUASS godkjent. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

Åpenhetsloven og Trigger Jobb AS

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Under er Trigger jobb AS sin beskrivelse av vårt arbeid på området.

Rapport om aktsomhetsvurderinger 2023

Våre prosesser for aktsomhetsvurdering består av:
– kartlegging og identifisering av risikoer for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold 
– iverksetting av tiltak for å redusere negativ risiko
– gjennomføring av tiltak og overvåking av resultater