Om oss

Om Trigger Jobb AS

Trigger Jobb AS (Trigger) er et aksjeselskap eid av følgende kommuner og ideelle organisasjoner: Askøy kommune, Øygarden kommune og Askøy lag av NFU.

Trigger ble etablert 1. mai 1990, og har i denne perioden hatt stort fokus på å utvikle produkter og attføringstjenester i samsvar med de behov som er uttrykt i markedet, av NAV og selskapets eiere.

Selskapet er EQUASS godkjent. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

Se for øvrig årsrapporter (lenker)
Trigger Jobb AS_Årsrapport_2016
Trigger Jobb AS_Årsrapport 2017
Trigger Jobb AS_Årsrapport 2018

Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte.

Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

Produkter og tjenester

Trigger tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester innen ulike driftsområder.

På Askøy har vi autorisert bilverksted, bakeri og catering, to vaskerier, trelast avdeling og en avdeling som pakker og sender ut varer for nettbutikker. På Sotra har vi snekkerverksted og jobbfrukt avdeling.

Trigger leverer produkter og tjenester av høy kvalitet. Når du handler med Trigger ivaretar du et samfunnsansvar ved å bidra til et inkluderende arbeidsliv og en meningsfull arbeidshverdag for alle.

Se hva vi tilbyr

På vei mot jobb

Trigger er godkjent av NAV som tiltaksarrangør for tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid), og AFT (Arbeidsforberedende trening).

Vi holder til i moderne lokaler og er oppdatert med ny teknologi. Vi leverer til enhver tid produkter av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser. Fleksible løsninger og service står i fokus. Trigger har lokal forankring, og betjener kommunene Askøy, Bergen og Øygarden.

Mer om våre tiltak

Kvalitetspolitikk

Våre verdier

Trigger sine verdier er med på å realisere visjon og hensikt. Våre verdier  er retningsgivende i vårt arbeide med å bidra til vekst og utvikling for den enkelte. Våre verdier er:

Mestring

Vi skal gi våre deltakere arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom et godt stykke arbeid.

Utvikling

Alle mennesker har mulighet for utvikling. Det er vår oppgave å tilrettelegge for at mennesker opplever utvikling gjennom arbeid.

Verdighet

Vi har stolthet for vårt arbeid. I Trigger er det viktig å gi alle ansatte en opplevelse av verdighet i arbeidet og at det arbeidet som utføres er viktig.

Respekt

Vi skal lytte til andre meninger og ha forståelse for ulike synspunkter. Vår kommunikasjon bygger på gjensidig respekt og tillit.

Trigger skal være (for ansatte og deltakere)

  • En god og trygg arbeidsplass for alle
  • Ha fokus på et godt arbeidsmiljø og personlig utvikling

Trigger skal levere (for kunder og vareproduksjon)

  • Den beste kvalitet til riktig pris og avtalt tid
  • Være løsningsorientert iht kundens behov til enhver tid

Trigger skal være (for NAV og eiere)

  • Den foretrukne leverandør av tjenester
  • Innovativ
  • Ha fokus på å levere den beste kvalitet på attføringstjenester

Trigger skal være (for samfunn og omgivelser)

  • En aktiv aktør i all utvikling av tjenester innenfor våre tjenesteområder
  • En aktør som er bevisst sitt samfunnsansvar