Trelast

Grossist og produsent av trevirke

Trigger Trelast

Trigger Trelast leverer til kunder innen bygge- og byggevarebransjen. Vi tilpasser produktene etter dine behov.

Maskinpark:

 • Impregneringsanlegg
 • 2 stk. 5-6 spindlet høvler
 • Optimeringsanlegg/automatisert kappsag
 • Hurtigkappsager-båndsager-kopifres
 • Beisemaskin
 • Kranbil 16tm kran
 • Lastebil med tipp

Produksjon:

 • Lekter og rekter – hvit og impregnert
 • Forskaling, trekantlister etc.
 • Kabeltromler for trekkerør i flere størrelser
 • Paller etter dine ønsker og mål
 • Fotlister for stillasprodusenter
 • Rekkverk/sikring malt signalrødt
 • «Vugger” til transport/lagring av rør

Kontaktinfo:

Rasmus Hanevik, avdelingsleder

Tlf: 982 68 081

E-post: rasmus.hanevik@trigger-as.no

Besøksadresse: Hanevik, 5307 ASK

Postadresse: Bakarvågen 15, 5305 FLORVÅG

Adresse.: Bakarvågen 15, PB 75, 5300 FLORVÅG