Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Hvem kan få det:

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut din arbeidsevne og til å styrke dine muligheter for å få ordinært arbeid. Vi gir deg et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Kartlegging og arbeidstrening

Trigger tilbyr arbeidsforberedende trening der du kan få kartlagt din arbeidsevne, arbeidsutprøving, karriereveiledning, arbeidstrening og opplæring. Den arbeidsforberedende treningen er tilpasset dine ønsker og interesser. Sammen med din Jobbveileder kartlegger du dine ressurser og behov, og legger en plan for formidling til ordinært arbeid. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Overgang til jobb eller utdanning

Etter en innledende fase med kartlegging og arbeidstrening legges det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Jobbveilederen din kan hjelpe deg i jobbsøkerprosessen og tilby intervjutrening.

Kompetanse

Vi tilbyr arbeidstrening i moderne produksjonsarenaer i et miljø hvor det legges vekt på utprøving og trening til ordinært arbeidsliv. Gjennom arbeid internt gir vi opplæring i basis kompetanse som praktisk matematikk og norsk.  Trigger tilbyr også kurs innen jobbfokus, økonomi og livsstil som kan hjelpe deg på veien mot ordinært arbeidsliv. Trigger kan også gi tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. I AFT vil du få dokumentasjon på kompetanse du har fått i arbeidstrening.

AFT kan ha en varighet på 1 år med mulighet for ytterligere forlengelse.

Slik søker du

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for informasjon vedrørende innsøking til AFT tiltaket.