Arbeidsforberedende trening (AFT)

Trigger tilbyr arbeidsforberedende trening der du kan få kartlagt din arbeidsevne gjennom arbeidsutprøving. Du får tilbud om karriereveiledning, arbeidstrening og opplæring som kan styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Arbeidsforberedende trening skal gi deg arbeidstrening for å prøve ut din arbeidsevne samt styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid. Dersom du har nedsatt arbeidsevne med behov for oppfølging og tilrettelegging bistår vi deg gjennom arbeidsrettet opplæring og utprøving.

Arbeidstrening

Trigger tilbyr arbeidsforberedende trening der du kan få kartlagt din arbeidsevne gjennom arbeidsutprøving. Du vil få tilbud om karriereveiledning, arbeidstrening og opplæring som kan styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid. Den arbeidsforberedende treningen er tilpasset dine ønsker og interesser. Sammen med din Jobbveileder kartlegger du dine ressurser og behov, og legger en plan for formidling til ordinært arbeid. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter for å komme ut i ordinært arbeid.

Overgang til jobb eller utdanning

Etter en innledende fase med kartlegging og arbeidstrening legges det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Jobbveilederen din kan hjelpe deg i jobbsøkerprosessen og tilby intervjutrening.

Kompetanse

Vi tilbyr arbeidstrening i moderne produksjonsarenaer i et miljø hvor det legges vekt på utprøving og trening til ordinært arbeidsliv. Gjennom arbeid internt gir vi opplæring i basis kompetanse som praktisk matematikk og norsk. Trigger tilbyr også kurs innen jobbfokus, økonomi og livsstil som kan hjelpe deg på veien mot ordinært arbeidsliv. Trigger kan også gi tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. I AFT vil du få dokumentasjon på kompetanse du har fått i arbeidstrening.

AFT kan ha en varighet på 1 år med mulighet for ytterligere forlengelse.

Slik søker du

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for informasjon vedrørende innsøking til AFT tiltaket.

Hva kan du jobbe med i Trigger?

Vi kan hjelpe deg med å få jobb innenfor disse arbeidsområdene: