På vei
mot jobb

Trigger kan hjelpe deg med varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT). På denne siden finner du informasjon om våre tilbud og informasjon om vårt karrieresenter.

Hvordan kan vi hjelpe deg ut i arbeid?

Trigger Jobb AS har følgende tilbud for å hjelpe deg ut i eller tilbake til arbeidslivet:

 

For deg som har fått innvilget eller har søkt om uføretrygd. Hos Trigger kan du få mulighet til å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø.

 

For deg med nedsatt arbeidsevne og behov oppfølging. Trigger tilbyr kartlegging av din arbeidsevne gjennom arbeidsutprøving.

 

En lærekandidat inngår opplæringskontrakt med en bedrift for å ta en prøve som er mindre omfattende enn fag/svenneprøve.

 

For elever som har behov for spesiell tilrettelegging, og som får spesialundervisning i mindre grupper.

 

Hva kan du jobbe med i Trigger?

Vi kan hjelpe deg med å få jobb innenfor disse arbeidsområdene:

Digital veiledning

Ved pandemier og lignende uforutsette hendelser der myndighetene setter begrensninger og man ikke har anledning til fysisk oppmøte på arbeidsplass, har Trigger mulighet for å tilby digital veiledning.

Vi gjennomfører da oppfølging og veiledning via telefon, videosamtaler samt nettbasert informasjon og veiledningsverktøy. Nedenfor finner du informasjon om nyttige nettsider og verktøy. 

Vi hjelper deg med å finne en jobb som passer for deg.

Her legger vi inn lenker til jobbsøkesider på nett.

Her finner du lenker til nettsider som gir informasjon og kunnskap om arbeidsrelaterte ferdigheter