Varig jobb (VTA)

Varig jobb (VTA)

Hvem kan få det:

VTA er et tilbud til deg som har fått innvilget eller har søkt om uførepensjon.

Personer som har vært utenfor arbeidslivet eller som ikke har vært i arbeid, får her mulighet  til å få jobb i et tilrettelagt arbeidsmiljø. For å få tilbud om VTA i Trigger må du ha fått innvilget, eller ha søkt om uførepensjon fra NAV.

Tilrettelagt arbeid i et godt arbeidsmiljø

Våre arbeidsledere har kompetanse og erfaring som gjør dem til gode inspiratorer for alle ansatte. Vi har fokus på egenutvikling, inspirasjon og mellommenneskelige verdier. Resultatet er et godt og stabilt arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor. Muligheter for utdannelse eller jobb i et ordinært arbeidsliv vil bli jevnlig vurdert.

Slik søker du

Ønsker du å søke om Varig tilrettelagt arbeid i Trigger må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.

Arbeidsområder

Vi har avdelinger på Sotra og Askøy innenfor følgende arbeidsområder:

Kontaktperson

Britt Alsaker
attføringsleder

Telefon: 982 91 242
E-post: bral@trigger-as.no