Lærekandidat

En lærekandidat inngår opplæringskontrakt med en bedrift for å ta en prøve som er mindre omfattende enn fag/svenneprøve. Forskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærlingen skal nå alle mål i læreplanen for faget, mens lærekandidaten får opplæring i deler av planen.
Bilde av bil med trigger logo på panser

Hva er en lærekandidat?

En lærekandidat inngår opplæringskontrakt med en bedrift for å ta en prøve som er mindre omfattende enn fag/svenneprøve. Forskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærlingen skal nå alle mål i læreplanen for faget, mens lærekandidaten får opplæring i deler av planen.

Ordningen følger normalt samme modell som for lærlinger med 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Det er ingenting i veien for at man kan bygge på et kompetansebevis og ta fullt fagbrev dersom man ser at kandidaten er klar for det. Noen ganger trenger man bare litt lengre tid for å komme dit!

Målet er at du som kandidat skal:

 • Ha opplæring etter en tilpasset læreplan.
 • Mestre opplæringssituasjonen din.
 • Oppnå så høy kompetanse som du kan.
 • Bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

 

Som lærekandidat får du:

 • En god overgang fra skole til bedrift.
 • Opplæring etter evner og anlegg ved hjelp av en individuell lærekandidatplan
 • Mestring i opplæringssituasjonen
 • Bli kvalifisert for arbeidslivet


Trigger er en godkjent lærebedrift innen følgende områder:

 • Bilfag, lette kjøretøy
 • Tømrerfaget
 • Trelastfaget
 • Vaskerifaget
 • Logistikkfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Trigger har faglig kvalifisert personell som har ansvar for og tilsyn med opplæringen.

Søknad og formidling:

For at lærekandidaten skal få tilbud om læreplass er, det viktig at elevene får prøvd seg i bedrift mens de fortsatt er i skole, da blir bedriften og eleven kjent med hverandre. Det er en betingelse at du fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring. Du bør du ta kontakt med rådgiveren på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en bedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat hos Trigger Jobb AS.

For ytterligere informasjon:

Trigger Jobb AS ved attføringsleder Britt Alsaker på telefon 982 91 242 eller epost bral@trigger-as.no
Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring http://www.okamb.no/hjem

Hva kan du jobbe med i Trigger?

Vi kan hjelpe deg med å få jobb innenfor disse arbeidsområdene: