Et godt
stykke arbeid

Trigger tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen ulike driftsområder. I tillegg er vi godkjent som tiltaksarrangør for tiltakene VTA, og AFT.

Våre produkter

Trigger leverer produkter av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Fleksible løsninger og service står i fokus.

På vei mot jobb

Trigger tilbyr ulike arbeidsrettede tiltak – Sammen finner vi et arbeid du mestrer, utvikler deg i og trives med.

Hvem er vi?

Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte.

Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

På vei mot jobb

Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte.

Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

Våre produkter

Trigger tilbyr en rekke produkter og tjenester i våre avdelinger fordelt på Sotra og Askøy.

Vi holder til i moderne lokaler og er oppdatert med ny teknologi. Vi leverer til enhver tid produkter av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser. Fleksible løsninger og service står i fokus.