Et godt
stykke arbeid

Trigger tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen ulike driftsområder. I tillegg er vi godkjent som tiltaksarrangør for tiltakene VTA og AFT.

Våre produkter

Trigger leverer produkter av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Fleksible løsninger og service står i fokus.

På vei mot jobb

Trigger tilbyr ulike arbeidsrettede tiltak – Sammen finner vi et arbeid du mestrer, utvikler deg i og trives med.

Hvem er vi?

Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte. Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

På vei mot jobb

Trigger har tilbud for dem som ønsker å komme ut i eller tilbake til arbeidslivet gjennom tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Som godkjent lærebedrift, tilbyr Trigger fagopplæring for lærekandidater innen 6 fagområder.

Elever i videregående skole kan få arbeidsutplassering i Trigger. Dette er et tilbud for elever som har behov for spesiell tilrettelegging og som får spesialundervisning i mindre grupper.

Våre produkter

Trigger tilbyr en rekke produkter og tjenester i våre avdelinger fordelt på Sotra og Askøy.

Vi holder til i moderne lokaler og er oppdatert med ny teknologi. Vi leverer til enhver tid produkter av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser. Fleksible løsninger og service står i fokus.