Merker kitlene med fargebånd

Publisert av Trigger 23.09.2022

Vaskeriene på Trigger leverer uniformer mm til alle helseinstitusjonen i Øygarden og Askøy kommune.

I dag fredag jobber flere ansatte med å merke 6500 kitler med ulike fargebånd.

I dag brukes mye ressurser på å sortere uniformer, ved å merke uniformene med fargebånd vil det bli enkelt for den enkelte ansatte på helseinstitusjonene å finne sin farge.

Trigger har kjøpt ulike fargebånd som ansatte klipper, monterer og syr på 6500 kitler. Buksene til uniformene er allerede merket med ulike bånd.

Ideen er utarbeidet av avdelingsleder Tone, som har en fantastisk evne til å finne rutiner som forenkler hverdagen for oss alle, dvs. både for kunder og ansatte.