Trenger vi superkrefter for å bekjempe intoleranse?

Publisert av Trigger 16.11.2021

Internasjonale toleransedagen, 16. november

Trenger vi superkrefter for å bekjempe intoleranse? Vi i Trigger håper ikke det, men vi tok med oss Supermann og Spider-Man for sikkerhetsskyld i markeringer av toleransedagen.

Toleranse betyr at alle må snakke ut på vegne av alle som er frarøvet sine fundamentale rettigheter og frihet. Man må ha mot til å snakke ut! Mot til å bekjempe!

Toleranse skaper felles forståelse og respekt. Når man forstår hverandre finner man ut at man kanskje ikke er så ulike som man først trodde.

Å fremme toleranse er viktig i dagens samfunn. Toleranse skaper aksept på tvers av kulturer og meninger, mens intoleranse skaper fremmedfrykt og grunnlag for splittelse. Rasisme, ekstremisme og konflikter oppstår på grunn av intoleranse og mangelfull forståelse. Da er det viktig at alle jobber for å øke toleranse og motarbeide intoleranse som skaper splittelser.

Trigger jobb er opptatt av raushet og synes derfor det var viktig å markere toleransedagen. Vi mener at det å vise RAUSHET for hverandre, er en del av det å være tolerant!