Bestått teorien i programfag

Trigger tilbyr lærekandidatordningen til ansatte og til skolelever.

Gratulerer til Kim Benjamin som har bestått teorien i programfaget innen bilfaget!

Trigger tilbyr lærekandidatordningen innen flere fagområder.

Er du elev ved videregående skole kan du få praksisplass hos Trigger Jobb noen dager i uken før du bestemmer deg for fagområde du ønsker å jobbe videre med. Trigger har mange spennende avdelinger hvor du kan bli lærekandidat innen fagområdene logistikk, tømrer, trelast, bil, vaskeri, og barne- og ungdomsarbeider.

Dersom du ønsker å vite mer om lærekandidatordningen og praksisplasser hos Trigger ta kontakt med vår attføringsleder Britt Alsaker. tlf. 98291242, eller nestleder og HR leder Amanda Simlenes tlf. 48285727.