Det går framover!

Publisert av Trigger 22.12.2022

Tom Georg Indrevik, Ordfører Øygarden kommune

Trigger er utrolig glad for at politikerne og eierne i Øygarden kommune satser på Trigger. Trigger vil få omtrent dobbelt så stor plass sammenlignet dagens arealer.

Produksjonen skal være tilnærmet lik, men vi utvider med flere produkter, spesielt innen trelast. I denne forbindelse har vi investert i to nye maskiner, som gir oss mulighet til flere attføringsoppgaver samt ytterligere tilby kvalitetsriktige produkter til industrikundene våre innen trelast.

Planlegging

Før vi flytter inn skal vi oppgradere bygget med to nye mesaniner (én mesanin i dagens snekker avdelingen, og én mesanin hvor EL-kjøp er i dag).

I disse dager jobber vi og våre samarbeidspartnere med å planlegge maskinplassering. Ventilasjonsanlegget og avsug for maskinene er en stor del av denne vurderingen. Miljø-tankegangen er alltid med, også i denne sammenheng.

Trigger investerer derfor i et nytt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinningsgrad. Parallelt med dette anlegget planlegges det avsugsanlegg i produksjonen hvor vi filtrerer og bruker 100 % av oppvarmet luft. Da går ikke oppvarmet luft til spille. Dette bidrar til et godt innemiljø, lite energitap og lønnsom drift. Den nye luften fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i lokalet.

Parallelt med ovennevnte, jobber vi for å finne de beste løsningen for kontorer, vegger mm. Slik at vårt nye bygg blir både praktisk og funksjonelt for våre ansatte. På bildene ser du noen av våre samarbeidspartnere i samtale med Trigger ansatte for å lage gode planer for innredning.