Vi gleder oss til medio februar 2023

Gjengen på Strømsnes

Publisert av Trigger 06.10.2022

Trigger har tidligere skrevet om at vi vil slå sammen to vaskerier til ett vaskeri. Vi er nå kommet mye lengre i prosessen. Prosjektleder Tommy Olafsen mener at vi i januar vil starte flytting av maskiner, utstyr og gjennomføre tilpasninger, men at vi først er i full drift i medio februar.

Trigger ønsker å gjennomføre prosessen mest mulig optimal for alle parter og har laget detaljerte flytteplaner. Blant annet vil ansatte fra Strømsnes ha sin ha sin første arbeidsdag i vaskeriet i Bakarvågen den 05. desember. Vaskeriet på Strømsnes vil i en overgangsperiode drives av innleid arbeidskraft.

På hoved bildet ser vi noen ansatte på Strømsnes som gleder seg til å ta i bruk nye maskiner og utstyr.

Det nye vaskeriet vil være i Bakarvågen 15 (der vaskeriet er i dag). På bildet ser du hvor langt utbyggingen er kommet i dag.

Dagens vaskerier i Bakervågen og Strømsnes er godkjent i bransjestandard A+ som er høyeste kvalitetsnivå godkjent av NVK (Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn) og er hoved-leverandør til helsevesenet på Askøy og Øygarden. Sammenslåing av vaskeriene vil ikke påvirke våre leveranser og alle våre kunder vil få opprettholdt sitt service-nivå.

Det er ingen som vil miste jobben, men sammenslåingen vil kunne føre til at noen får endret noen av sine arbeidsoppgaver i vaskeriet.