Lær mer om «Asperger i arbeid» – 16. og 17. februar hos Trigger (Florvåg)

Publisert av Trigger 13.1.2022

Nevromangfold inkluderer ADHD, Tourettes syndrom og autismespektret, derav Asperger syndrom, som også omtales som en høytfungerende form for autisme.  Mange med disse diagnosene opplever at deres ressurser blir urealisert fordi de ikke passer inn i A4-segmentet.

Men mange er ekstremt gode ressurser

I dag er det ofte krav til å mestre det sosiale, krav til fleksibilitet og effektivitet, dette kan i mange tilfeller gå på tvers av det en person med Asperger kan tilby. Mange blir derfor stående utenfor til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

Arbeidslivet på sin side går glipp av pliktoppfyllende, arbeidsomme og ressurssterke medarbeidere. Erfaringer viser at når tilrettelegging for personer med Asperger lykkes, gir det en stor gevinst for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Trigger Jobb ønsker at flere skal lykkes med å tilrettelegge, men da trenger man grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. Vi arrangerer derfor et

Kurs som tar for seg:

  • Hva er Asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

 

Kurset blir holdt av Spesialistbedriften AS, som har mange års erfaring og kompetanse innen feltet.

Kurset holdes 16. og 17. februar

For påmelding og mer informasjon om kurset «Asperger i arbeid»:

https://trigger.pameldingssystem.no/asperger-i-arbeid-4

For mer informasjon ta kontakt med Amanda

e-post; amanda@trigger-as.no

Tlf. 482 85 727