Oppfølging

Oppfølging

Hvem kan få det:

Oppfølging er for deg som ønsker støtte og veiledning for å skaffe deg eller beholde en jobb.

Mange trenger hjelp på veien mot jobb. Oppfølgingstiltaket har fokus på formidling og tilbyr individuell oppfølging til deg som søker jobb. Innholdet i tiltaket blir til som følge av dine behov.

Finne beste jobbmatch

Noen trenger hjelp til utforming av CV, andre til å skrive en god jobbsøknad. Under oppfølgingstiltaket får du din egen veileder som sammen med deg tar utgangspunkt i dine ressurser og din motivasjon.

Enten du ønsker å finne ny eller vil beholde en jobb – målet er å finne den beste jobbmatchen for deg.

Ut i jobb

Vi har fokus på jobbsøking og det legges opp til et tett samarbeid med egen eller ny arbeidsgiver. Vi tilbyr intervjutrening før møte med arbeidsgiver. Vi kan også bistå deg etter du har begynt i jobb.

Din veileder kan også koordinere samarbeid/møte med fastlege, NAV lokalt og andre aktuelle aktører.

Tiltaket har en varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse.

Det er saksbehandleren din på NAV som søker deg inn til oppfølgingstiltaket