Avklaring

Avklaring

Hvem kan få det: 

Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet. Avklaring kan innebære ekstra hjelp til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din.

Din handlingsplan

Når du starter i tiltaket vil du sammen med veilederen din lage en handlingsplan.

  • Hva skal til for at du kan jobbe?
  • Hvilke tiltak er nødvendig?
  • Trenger du tilpasninger?
  • Hvordan kan vi sammen med arbeidsgiver tilrettelegge for at du kan få brukt dine ressurser?

Du skal kunne få nok innsikt i egne ressurser og muligheter til å ta informerte valg.

Tiltaket kan inneholde

  • Kartlegging
  • Karriereveiledning
  • Utprøving på arbeidsplass

Sammen har vi et mål om aktiv videreføring på vei mot jobb eller andre tiltak eller aktiviteter.

Det er saksbehandleren din på NAV som søker deg inn til avklaringstiltaket.