Lærekandidater hos Trigger?

Godkjent lærebedrift

Trigger er godkjent lærebedrift innen: tømrerfaget, trelastfaget, bilfaget, vaskerifaget, transportfaget, logistikk faget, barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Kontaktinfo

For mer informasjon om lærekandidat ordning hos Trigger ta kontakt med:

Trigger Jobb AS ved attføringsleder

Britt Alsaker, britt@trigger-as.no, eller:

Du kan også lese mer om lærekandidatordningen på hjemmesiden til Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring