Lærekandidater hos Trigger?

Godkjent lærebedrift

Trigger er godkjent lærebedrift innen fagene: tømrer, trelast, bil, vaskeri, transport, logistikk og barne- og ungdomsarbeider.

Kontaktinfo

For mer informasjon om lærekandidatordningen hos Trigger, ta kontakt med attføringsleder:
Britt Alsaker, bral@trigger-as.no eller tlf: 982 91 242.

Du kan lese mer om lærekandidatordningen på hjemmesiden til Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring.