Kurs: Asperger i Arbeid

Linda Nygård fra Spesialistbedriften holder kurs “Asperger i Arbeid” den 25. og 26. august.

Etterspurt kompetanse

Kurset vil gi alle som jobber mer kompetanse i samarbeid med målgruppen. Mennesker med Asperger syndrom står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

For å lykkes med å inkludere denne gruppen mennesker i arbeidslivet, trenger man grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Kurset tar for seg:

  • Hva er Asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

 

Påmelding

For mer informasjon og påmelding klikk her