Halvårlig verneombudsamling

Publisert av Trigger 20.06.2022

Trigger Jobb har flere ulike avdelinger med ulike arbeidsoppgaver, desto viktigere er det å samarbeid på tvers av avdelingene.

Hovedverneombud Endre Skiftesvik har samlet vernetjeneste i Trigger til halvårlig verneombudsamling. Tema for dagen var HMS arbeid og risikokartlegging.

Blant annet delte verneombud Magnar Andreassen erfaringer vedr. daglig internkontroll. Magnar opplever at han får gode tilbakemeldinger fra arbeidstakere som deltar på kontrollrutiner for å sikre ryddighet, kvalitet og god HMS. At dette må dokumenteres skriftlig og signeres ut av den som utfører kontrollen oppleves som tillitsbasert samarbeid og medansvar hos den enkelte. Rutinene blir nå innført på alle produksjonslinjene i avd. Hanevik.

Kompetansedeling er kjempeinteressant og motiverende for samarbeid og utvikling sier Tommy Olafsen som er invitert på vernesamlingen som HMS-koordinator for Trigger.