Formidling av arbeid – AFT teamet i Trigger Jobb AS

Kari Birkeland (til venstre) og Hilde E. Tornes (til høyre) avdekker hver enkelt arbeidssøkers behov

Stolte veiledere i Trigger gjør en fantastisk jobb med å formidle til utdanning og finne arbeid til den enkelte!

Arbeidsforberedende trening (AFT) skiller seg fra andre tiltak fordi skreddersøm er grunnprinsippet. Det handler om at veilederne ser hver enkelt arbeidssøkers behov, og utforsker alle de mulighetene som ligger i tiltaket.

I Arbeidsforberedende trening bruker veilederne tid for å avklare veien videre, for eksempel til karriereveiledning, og til kvalifisering. Målet er å få arbeidssøkeren ut i jobb og sørge for at den det gjelder får en varig tilknytning til arbeidslivet, tilpasset egne utfordringer.

Teamet (AFT) i Trigger Jobb AS har hatt en jevn økning, har siste kvartal hatt 89 prosent formidling til utdanning eller arbeid.