Digitalt karrieresenter

Digital veiledning

Ved pandemier og lignende forutsatte hendelser  og  hvor myndighetene setter begrensninger hvor man ikke har anledning til fysisk oppmøte på arbeidsplass har Trigger mulighet for digital veiledning.

Vi gjennomfører da oppfølging og veiledning via telefon, videosamtaler og nettbasert informasjon og veiledningsverktøy. Nedenfor finner du informasjon om nettsider og verktøy.