Digitalt karrieresenter

Digital veiledning

Myndighetenes tiltak har konsekvenser for deltakere i våre arbeidsrettede tiltak. Deltakere i Avklaring, AFT og Oppfølging skal ikke møte opp fysisk, og all veiledning vil i i perioden myndighetenes tiltak varer, være digital.

Vi gjennomfører oppfølging og veiledning via telefon, videosamtaler og nettbasert informasjon og veiledningsverktøy. Nedenfor finner du informasjon om nettsider og verktøy.