Vi gleder oss til å få større plass på avdeling Straume (Vest)

Publisert 21.06.2022

Byggeprosessen i Vest (Elkjøp-bygget) – vi kommet litt lengre.

Medio februar fikk Trigger Jobb nøklene til “nye” delen av bygget (samme sted som vi er i dag – Idrettsvegen 51, Straume) siden den gang har det vært jobbet med å klargjøre bygget slik at bygget blir tilpasset Trigger sine behov.

Akkurat nå jobbes det med å støpe nytt mesanindekk slik at vi får en flott 2. etg. Nye 2. etg. skal inneholde garderober, kontorer og produksjonsområde. Trigger håper at vi kan komme inn i nye delen til høsten  2022.

Trigger Jobb er særdeles opptatt av HMS og tar sitt ansvar som byggherre seriøst, Tommy Olafsen (HMS koordinator) deltar på jevnlige vernerunder, på denne måten sikres en god byggeprosess.

 

Bakgrunn; 

Trigger har behov for større plass i Øygarden kommune, og vi derfor glad for at vi nå er kommet litt lengre i prosessen med å få større plass. Øygarden kommune har utvidet egenkapitalen i Trigger gjennom kjøp av nye lokaler. Investeringen fra Øygarden kommune gjør at Trigger får økte arealer og dette gir oss mange nye muligheter. Vi er utrolig stolte av politikerne i Øygarden kommune som satser på Trigger.