Møte med kommuneledelsen i Øygarden kommune

Publisert av Trigger 23.11.2021

I går hadde vi spennende møte med kommuneledelsen i Øygarden kommune. På møtet diskuterte vi overtagelse av bygget i Idrettsveien 51, Trigger sine strategiske valg og ikke minst hvordan vi skal samarbeide enda tettere med Øygarden kommune.

Som ordføreren sa  – Utfordringar vi tek med oss frå møtet er samhandling mellom Trigger og det kommunen driv sjølv av denne type verksemder. Vi ønskjer også å bidra til at Trigger kan få avtale om fleire plassar.

På møtet deltok; Ordfører Tom Georg Indrevik, konstituert kommunedirektør Rune Landro, varaordførar Torill Selvold Nyborg, leiar av utval for samfunnsutvikling, Andreas Kallekleiv, og leiar i utval for tenester og levekår, Jan Utkilen. Fra oss i Trigger møtte dagleg leiar Hege Elvestad, avdelingsleiar Linda Teigland og styreleiar Odd Magne Utkilen.