Varig jobb (VTA)
Personer som har vært utenfor arbeidslivet eller som ikke har vært i arbeid, får her en ny mulighet til å komme tilbake i jobb og beholde den. Tilbudet tilsvarer arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) hos NAV. For å få tilbud om varig jobb i Trigger må du derfor ha fått innvilget, eller ha søkt om uføretrygd fra NAV.  

Våre arbeidsledere har kompetanse og erfaring som gjør dem til gode inspiratorer for alle ansatte.  Vi har fokus på egenutvikling, inspirasjon og mellommenneskelige verdier. Resultatet er et godt og stabilt arbeidsmiljø, og høy trivselsfaktor.

Slik søker du: Ønsker du å søke varig jobb i Trigger må du ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for mer informasjon. Vi kan også forklare nærmere dersom du ønsker det.
 
 
Kontaktinfo:
 
Britt Alsaker, attføringsleder
Tlf:98291242
 
 
 
Postboks 75, 5329 Florvåg 1 Tlf. 56 15 14 10 | www.trigger-as.no