Arbeidspraksis (APS)
Dette er et tilbud til deg som er usikker på hva slags jobb du kan klare å utføre, eller trenger tid til å komme i gang igjen med et yrkesaktivt liv.
Arbeidspraksis gir deg tid til å finne ut av og avklare din egen arbeidssituasjon. Du får anledning til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring og bli bevisst på hvilke muligheter du har videre i arbeidslivet. Du vil få arbeidsoppgaver tilpasset deg, med oppfølging fra arbeidsleder og koordinator for tiltaket.
Ved hjelp av tilrettelagt arbeidstrening vil du oppleve å styrke mulighetene til å komme i nytt arbeid eller utdanning.

Varigheten er tilpasset hver enkelt deltakers behov. Tilbudet har en maksimal varighet på tolv måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere tolv måneder.

Slik søker du: Tilbudet tilsvarer arbeidsmarkedstiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). For å benytte deg av tilbudet må du være registrert på NAV som arbeidssøker og ha spesielle behov for oppfølging. Ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV kontor. Vi kan også forklare nærmere dersom du ønsker det.
 
 
Kontaktinfo:
 
Kari Birkeland, Faglig koordinator i APS
Tlf: 953 00 372
 
Postboks 75, 5329 Florvåg 1 Tlf. 56 15 14 10 | www.trigger-as.no