Trelast
Trelastavdelingen produserer trevirke for kunder over hele Stor-Bergen og områdene rundt. Her kan du blant annet jobbe med maskinmaling av kledning, kapping av diverse trelast samt høvling av materialer til byggebransjen. Arbeidet som utføres her kvalifiserer for et videre arbeid i det ordinære arbeidsliv
innenfor trevarehandel. Treavdelingen gir
bl.a. opplæring for deltakere i APS tiltaket
og vi tilpasser arbeidstreningen med oppfølging fra arbeidsleder og jobbkonsulent.
Trigger trelast holder til i Hanevik.
 
 
Kontaktinfo:
 
Rasmus Hanevik, avdelingsleder
Tlf: 98 26 80 81 E-post: rasmus.hanevik@trigger-as.no
Fax: 56 15 14 41   
 
  Se bildegalleri
 
Postboks 75, 5329 Florvåg 1 Tlf. 56 15 14 10 | www.trigger-as.no