Trelast
Trigger Trelast er lokaliser på Hanevik Askøy.
Skjelvikvegen 20 5307 Ask.
Leverer på Askøy-Sotra Bergen m/omegn.
Våre kunder er innen bygge/ byggevare bransjen og industrien.
Vi tilpasser produktene etter kundens behov.

Produksjon:
•    Lekter og rekter kvit og impregnert
•    Forskaling-trekantlister etc…
•    kabeltromler for trekkerør i flere størrelser.
 Paller etter kundens ønske og mål.
•    Fotlister for stillasprodusenter.
•    rekkverk/sikring malt signalrødt
•    ” vugger” til transport/lagring av rør
•    annet etter forespørsel

Maskinpark:
•    impregneringsanlegg
•    2 stk  5-6 spindlet høvler
•    Hurtigkappsager-båndsager-kopifres….
•    beisemaskin
•    Kranebil 16tm kran
•    Lastebil med tipp
 

 
 

Våre fornøyde kunder: Åsebø Sag, 
Sotra Trelast,   Prefa AS, Industriplast AS, Alutec AS Åmodt entrepenør,
Byggengros
 
 
 
Kontaktinfo:
 
Rasmus Hanevik, avdelingsleder
Tlf: 98 26 80 81 E-post: rasmus.hanevik@trigger-as.no
Fax: 56 15 14 41   
 
Kenneth Henriksen, arbeidsleder
Tlf: 98291249 E-post: kenneth@trigger-as.no
                                                    
   
 
Postboks 75, 5329 Florvåg 1 Tlf. 56 15 14 10 | www.trigger-as.no